Giới thiệu về mùa

Giải thích về logo tính cách

Chi tiết về tầm nhìn, sứ mệnh

Cam kết giá trị mùa hướng đến

Muathuhoach.com là trang thương mại điện tử chuyên biệt phân phối nông sản sạch, thuận tự nhiên và hướng tới tiêu chuẩn hữu cơ đầu tiên tại Việt Nam. Được thành lập vào cuối năm 2018 với mục tiêu giúp người tiêu dùng Việt Nam có một cuộc sống khỏe mạnh hơn thông qua những loại thực phẩm hữu cơ có chứng nhận, thực phẩm tự nhiên và không có nguồn gốc biến đổi gen (GMO).
Hiện nay, muathuhoach.com cũng đang liên kết và hỗ trợ nông dân ở nhiều địa phương chuyển đổi sang canh tác hữu cơ tiến tới lấy chứng nhận hữu cơ quốc tế để bao tiêu sản phẩm. Tất cả các sản phẩm này đều có các chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc.

Sứ mệnh của muathuhoach.com
Muathuhoach.com ra đời với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp thuận tự nhiên và hướng theo phương pháp hữu cơ có thêm động lực và tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn nữa. Các khách hàng tới muathuhoach.com cũng có cơ hội sử dụng thực phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe và có lợi cho hệ sinh thái Đất mẹ.
Chỉ cung cấp những loại thực phẩm hữu cơ, thực phẩm tự nhiên đạt những chứng nhận uy tín nói chung và được kiểm chứng bởi muathuhoach.com nói riêng.
Khởi tạo những mối quan hệ tích cực, lâu dài và tin tưởng giữa muathuhoach.com với khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và cộng đồng.
Chúng tôi tin rằng: “Những gì tạo nên con người và xã hội này đều bắt nguồn từ những thứ mà ta ăn hàng ngày. Nếu muốn thay đổi thế giới tốt đẹp hơn, hãy bắt đầu bằng việc ăn những thứ sạch với Đất mẹ trước tiên..